Garadi (Kannada) @ Dharwad
Garadi Movie Poster
Upcoming Movie

Release Date

10/11/2023

Genre

Action Romance

Certification

U/A

Language

Kannada

Display

2D

Synopsis

Garadi Be Ready is a Kannada romantic action movie.

Starring :- Soorya, Kourava Bc Patil, Sonal Monteiro, Challenging Star Darshan, Dharmanna Kadur, Ravishankar, Sujay Belur, Pruthvi Shamanur, Raghu Hondadakeri, Cheluvaraj, Bala Rajwadi, Tejaswini Prakash, Nayana Sharath

Directed by :- Yogaraj Bhat

 

Trailer