Events : Rangayana Mysuru Chereybande Wadi
Rangayana Mysuru Chereybande Wadi

Date

Sunday, 27 December 2020

Time

6:30 PM - 9:00 PM

Location

Mysore

Info

Rangayana Mysuru Chereybande Wadi a Kannada Drama

--------------------------------------------------

ರಂಗಾಯಣದ ವಾರಾಂತ್ಯ ರಂಗಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ರಂಗಾಯಣ ಪ್ರಧಾನ ರೆಪರ್ಟರಿಯ ನಾಟಕ
'ಚಿರೇಬಂದಿ ವಾಡೆ'
ಮರಾಠಿ ಮೂಲ : ಮಹೇಶ್ ಎಲ್‌ಕುಂಚ್‌ವಾರ್
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಮಾರುತಿ ಶಾನುಭಾಗ್
ಸಂಗೀತ : ಶ್ರೀನಿವಾಸಭಟ್ (ಚೀನಿ)
ವಿನ್ಯಾಸ : ಹೆಚ್.ಕೆ. ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್
ನಿರ್ದೇಶನ : ಪ್ರಮೀಳಾ ಬೆಂಗ್ರೆ
2020 ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಂದು. ಭಾನುವಾರ, ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ, ಸ್ಥಳ: ಭೂಮಿಗೀತ
---------------------------------------------------
Date :- 27th December 2020
 
Time :- 6:30 PM
 
Location :- Bhoomigethe, Mysore
 
-------------------------------------------------

Please Note

Event timings may vary slightly

Address

Rangayana Vinobha Road, , Mysore, Karnataka-570005