Events : Sakkare Thinda Shanya Drama Presentation
Sakkare Thinda Shanya Drama Presentation

Date

Friday, 07 April 2023

Time

6:30 PM

Location

Hubli

Info

Sakkare Thinda Shanya Comedy Drama Presentation

-----------------------------------------------------

Date :- April 7 2023

Time :- 6:30 PM

Location :- Sawai Gandharva Rangamandira, Hubbballi

-----------------------------------------------------

Ticket price :- 100 Rupees

 

‘ಸಕ್ಕರಿ ತಿಂದ ಶಾಣ್ಯಾ’ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಎಪ್ರೀಲ್ ೭ - ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ ರಂಗ0ದಿರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಸಂಜೆ ೬:೩೦ಕ್ಕೆ

Please Note

Event timings may vary slightly

Address

Sawai Gandharva Rangamandira,, , Hubli, Karnataka-580029

MAP