Events : Pt Balachandra Nakod Vocal Concert
Pt Balachandra Nakod Vocal Concert

Date

Sunday, 26 February 2023

Time

5:45 PM

Location

Dharwad

Info

All are cordially invited for Vocal recital by Pt. Balachandra Nakod ji and Flute Reciatal by Shri. Sameer Rao @ Srujana, Dr. Annajirao Sirur Ranga Mandira, KCD Campus, Dharwad @ 5:45pm on 26th February 2023 accompanied by Shri Uday Kulkarni on Tabla and Shri. Bharat Hegde on Harmonium.

---------------------------

Date :- 26 Feb 2023

Time :- 5:45 PM

Location :- Srujana Rangamandira, KCD Campus, Dharwad

---------------------------

ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಎರೆಡನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡಿತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ನಾಕೋಡ ಅವರ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ಸಮೀರ ರಾವ್ ಅವರ ವೇಣುವಾದನ ತಬಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಿನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭರತ ಹೆಗ್ಡೆ. ಸೃಜನಾ ರಂಗಮಂದಿರ ಧಾರವಾಡ ೨೬.೦೨.೨೦೨೩ ಸಂಜೆ ೫.೪೫ಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಿ

Please Note

Event timings may vary slightly

Address

Srujana Rangamandira, KCD Campus, , Dharwad, Karnataka-580001

MAP