Events : Paramapara Music Festival
Paramapara Music Festival

Date

Friday, 25 January 2019 to Sunday, 27 January 2019

Time

5:00 PM - 10:00 PM

Location

Dharwad

Info

Bharatiya Sangeeta Vidyalaya Presents

------------------------------------------------------

Music Festival in Fond Memory of Swara Bhaskar Pandit Bhimsen Joshi

Date :- 25 Jan 2019 to 27 Jan 2019

Location :- Srujana Rangamandira, KCD Campus, Dharwad

------------------------------------------------------

Event Details

------------------------------------------------------

25th January 2019 - Evening 5:45 PM

Vocal :- Ayappa Halagalimath

           Tabla :- Shridhar Mandre

Next

Vocal :- Pt. M Venkatesh Kumar

        Tabla :- Pt. Raghunath Nakod

--------------------------------------------------

26th January - Afternoon - 2:30 PM

Vocal :- Hiranmayee Sharma

               Table :- Kiran Yavagal

                Harmonium:- Sarang Kulkarni

Next

Vocal :- Ustad Faiyaz Khan

              Tabla:- Pt Ravindra Yavagal

              Sarangi :- Sarfaraz Khan

-----------------------------------------------------

26th January - Evening- 5:45 PM

Sitar:- Praveen Hugar

               Table :- Kiran Yavagal

Next

Sitar:- Ustad Shaffique Khan

              Tabla:- Pt Ravindra Yavagal

-----------------------------------------------------

 27th January - Morning- 9:45 AM

Vocal:- Anup Kumar Singh

               Table :- Shrihari Diggavi

               Harmonium :- Sarang Kulkarni

Next

Vocal:- Pt Kaivalya Kumar Gurav

              Tabla:- Shridhar Mandre

               Harmonium:- Dr Sudhanshu Kulkarni

-----------------------------------------------------

 27th January - Morning- 2:30 PM

Vocal:- Rajeshwari Naregal

               Table :- Shrihari Diggavi

               Harmonium :- Madhusudhan Bhat

Next

Vocal:- Vidushi Poornima Bhat Kulkarni

              Tabla:- Ustad Nisar Ahmed

              Sarangi:- Sarfaraz Khan

-----------------------------------------------------

27th January - Evening- 5:45 PM

Vocal:- Satish Bhat

               Table :- Ustad Nisar Ahmed

               Harmonium :- Madhusudhan Bhat

Next

Vocal:- Pt Ganapati Bhat

              Tabla:- Shridhar Mandre

              Harmonium:- Dr Ravindra Katoti

-----------------------------------------------------

Please Note

Event timings may vary slightly

Address

Srujana Rangamandira, KCD Campus, , Dharwad, Karnataka-580007

MAP