Events : Nada Namana by Sapthak Bengaluru and Saraswati
Nada Namana by Sapthak Bengaluru and Saraswati

Date

Sunday, 24 July 2022

Time

5:30 PM - 9:00 PM

Location

Dharwad

Info

Nada Namana by Sapthak Bengaluru and Saraswati Sangeetha Vidyalaya Dwd.

-------------------------------------------------------

In Memory of Lt Pt. Gajanana Hegde, Gilgundi , Dharwad

A classical music evening.

--------------------------------

Date :- 24 July 2022

Time :- 5:30 PM

Location :- Karnataka Kulapurohita Alur Venkatrao Samskuthika Bhavan, Dharwad

--------------------------------

Performances by 

  • Dr Shakti Patil (Dharwad) - Vocal
  • Shri Nisar Ahmed ( Dharwad ) - Tabla
  • Shri Basavaraj Hiremath (Dharwad ) - Harmonium
  • Pt Sanjeev Chimmalgi (Mumbai ) - Vocal
  • Dr Sudhanshu Kulkarni ( Goa) - Harmonium
  • Dr Uday Kulkarni (Goa) - Tabla 

Please Note

Event timings may vary slightly

Address

Karnataka Kulapurohita Aluru Venkatarao Samskruthika Bhavan, , Dharwad, Karnataka-580001

MAP