Events : Gurupournima Utsav
Gurupournima Utsav

Date

Sunday, 04 August 2019

Time

9:30 AM - 9:00 PM

Location

Dharwad

Info

Gurupournima Utsav

By the Students of Shri.Jayateerth Mevundi

Lamp Lightening: Shri Jayateerth Mevundi,Uday Desai

Performers:

Aksh Guntiwar,Arohi Singh,Chaitanya Parab,Ganesh Rayabagi,Kiran Nayak,Lalit Mevundi,

Prachiti Gogte,P.Siddharth Menon,Rakshita Bhaskar,S.Akash,Sayali Savarkar,Shrilaxmi Hegde,Srivathsa Karanam,Vibha Hegde,Yash Kulkarni

Accompanists:

Akash Joshi-Tabala

Gururaj Hegade Adukala-Tabala

Satish Bhat-Harmonium

Shrihari Diggavi-Tabala

Shridhar Vandal-Harmonium

 

 

Please Note

Event timings may vary slightly

Address

R.H.Deshapande Sabha Bhavan,Karnataka Vidyvardhaka Sanga, , Dharwad, Karnataka-580001