Events : Dhari Hathi Iridodaya a Kannada Drama
Dhari Hathi Iridodaya a Kannada Drama

Date

Saturday, 08 February 2020

Time

6:45 PM - 9:00 PM

Location

Dharwad

Info

Dhari Hathi Iridodaya a Kannada Drama

-----------------------------------------------------

ರಂಗಾಯಣ ಧಾರವಾಡ
ರೆಪರ್ಟರಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸುವ

ನಾಟಕ: ಧರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದೊಡೆ
ಮೂಲ: ಆರ್ಥರ ಮಿಲ್ಲರ
ರಂಗ ರೂಪಾಂತರ: ಪ್ರೊ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ
ನಿರ್ದೇಶನ-ವಿನ್ಯಾಸ-ಸಂಗೀತ: ಎಂ.ಡಿ. ಪಲ್ಲವಿ

ದಿನಾಂಕ: ೦೮-೦೨-೨೦೨೦ರಂದು ಸಂಜೆ: ೬.೪೫ಕ್ಕೆ
ರಂಗಾಯಣ, ಪಂ. ಬಸವರಾಜ ರಾಜಗುರು ಬಯಲು ರಂಗಮAದಿರ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ ಧಾರವಾಡ

-----------------------------------------------------------

Date :- 8 Feb 2020

Time :- 6:45 PM

Location :- Pt Basavaraj Rajguru Open Air Theater, College Road, Dharwad

---------------------------------------------------------

Please Note

Event timings may vary slightly

Address

Pt Basavraj rajguru open air theater, , Dharwad, Karnataka-580001

MAP