Events : 129th Organizational Formation Of Karnataka Vidhyavardhak Sangha
129th Organizational Formation Of Karnataka Vidhyavardhak Sangha

Date

Friday, 20 July 2018 to Thursday, 26 July 2018

Time

5:30 PM - 5:30 PM

Location

Dharwad

Info

In lieu of the establishment of the Karnataka Vidhyavardhak Sangha Dharwad 129th establishment year celebration.

From July 20 2018 to July 26 2018

Timing:- 5:30 PM onwards

Location :- Nadoji Dr Patil Putappa Sabha Bhavan, Dharwad

Programs:-

Dance and Song evening

Laughter Show Evening.

Local Folk Song Evening.

Dance Evening.

Cultural Evening.

Drama Evening.

Devotional Song Evening.

=============================

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ನಾಡು ನುಡಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ೧೮೯೦ರ ಜುಲೈ ೨೦ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿನದೆನಿಸಿದ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಮರಾವ್ ಕೈಕಿಣಿ, ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾ. ಹ. ದೇಶಪಾಂಡೆ.

Please Note

Event timings may vary slightly

Address

Dr Patil Putappa Sabha Bhavan, Dharwad, , Dharwad, Karnataka-580001

MAP